Hlavní kamera : Jan Buršík

Střih, zvuk, 2-3. kamera : Lukáš Hromek